Основно училище „Алеко Константинов” с. Новград област Русе

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

 

Организация на обучението по БДП 2023-2024

План-програма БДП 2023-2024

 

Годишен план-програма по БДП-2022/2023 г.

Организация обучение БДП

План за действие БДП 2022 г.