Основно училище „Алеко Константинов” с. Новград област Русе

БЮДЖЕТ

Бюджет 2024 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2024 г.

 

Бюджет 2023

Отчет за изпълнение на бюджета за 2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие

Отчет изпълнение на бюджета за първото тримесечие

 

Бюджет 2022

Отчет за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие

Отчет - Бюджет първо тримесечие

 

Бюджет 2021

Отчет - Бюджет четвърто тримесечие

Отчет - Бюджет за третото тримесечие

Отчет - Бюджет първо шестмесечие

Отчет - Бюджет първо тримесечие

 

Бюджет 2020

Отчет четвърто тримесечие 2020 г.

Отчет трето тримесечие 2020 г.

Отчет второ тримесечие 2020 г.

Отчет - Бюджет първо тримесечие

 

Бюджет 2019