Основно училище „Алеко Константинов” с. Новград област Русе

 

Бюджет